Historiku i kompanise

Ndëmarrja zejtare dhe banesore "Bashkimi" – Prishtinë është themeluar që nga viti 1980 si subjekt I parë ekonomik në Kosovë për kryerjen e punëve zejtare. Forma e organizimit afarist është e sistemit kooperativisht te zejtarëve të pavarur të profileve të ndryshme zejtare dhe shërbyese, Menaxhimi I ndërmarrjes bëhet nga struktura të kualifikuara dhe profesionale të bashksisë punuese të cilët janë në marrëdhënie të pacaktuar pune dhe përbëhet nga:

 • Shërbimi teknik, me 1 ingjinjer të ndërtimtareise, 1 ingjinier të arqitektures dhe 3 teknik për përcjelljen e punëve zejtare.
 • Shërbimi financiar-komercial, 3 ekonomist të diplomuar dhe 3 operator financiare
 • Shërbimi juridik, 2 jurist të diplomuar,
 • Shërbimet e përbashketa, 3 punëtor, të sistemuar në punë të ndryshme
 • Operativa teknike përbëhet nga zejtarët e pavarur të profileve të ndryshme:
 • Muratorë, latues, Zdruktar, qeramist, parketar, instalues të ujit dhe kanalizimit, të nxemjes qendrore, elektricist, hidro dhe termo isolator, fasader dhe moler te kualifikuar etj.


Mjetet e përhershme (pasuria) dhe të xhiros (pajimet dhe materiali) të ndermarrjes janë:

 • Pllaci për ushtrimin e veprimtarise me siperfaqe 63 ari dhe objekti afarist në sipërfaqe prej 650m2 në Zonën Industriale.
 • Objekti ndertimorë (zyret) me siperfaqe prej 300m2
 • Bulldozher, skip, kamione për bartje dhe transport, traktor, automobila etj.
 • Material ndërtimor, për fasada, molera dhe material tjetër përcjellës.
descdesc
 • "ROPLASTO"

 • "Elek Trends"

 • "Doral"